Oğuzhan Tan

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Dâvûd‌ ‌ez-Zâhirî‌ ‌
ur’ân ve sünnet nasslarının zâhirîne (literal anlamına) sıkı sıkıya tutunmak: Dâvûd naslardan doğrudan doğruya anlaşılan anlamların akıl, maslahat veya batın gibi gerekçelerle tevil edilmesine karşı çıkar. Ona göre Allah, dinini tamamlamıştır. Hükümlerini açık şekilde beyan etmiştir. Bu nedenle açık (zâhir) olan nassları açık olmadığı gerekçesiyle başka anlamlara haml etmek câiz değildir.