Muhammet Beyler

Hakkında

1970 yılında İstanbul’da dünya geldi. İlkokul sonrası hafızlığını tamamladı, klasik usulde Arapça ve dinî ilimler tahsil etti. Eyüp İHO’nu, ardından da Bakırköy İHL’ni bitirdi. Mısır Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesinin Hadis bölümünde mezun oldu (1992). Hadislere Göre La‘net isimli teziyle Marmara Üniversitesinde yüksek lisans (1996), XX. Asır Halep Muhaddisleri ve Abdülfettâh Ebû Gudde’nin Hadisçiliği teziyle de Selçuk Üniversitesinde doktorasını (2008) tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığında önce Kur’an kursu öğretmeni (1994-2001), ardından imam hatip (2001-2004), son olarak da Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde öğretim görevlisi (2004-2012) olarak görev yaptı. 2012 yılında Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis anabilim dalına öğretim üyesi olarak geçti. Hadis anabilim dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı, yönetim kurulu üyelikleri, Arapça Mütercimlik ve Tercümanlık bölüm başkanlığı gibi akademik ve idarî görevlerde bulundu. 2022 yılında doçent unvanı aldı. XX. Yüzyıl Halep Muhaddisleri ve Abdülfettâh Ebû ile Sahîhayn Hakkındaki İcmâ Nakillerinin Tespit, Tahlil ve Tahkiki isimli kitaplarının yanı sıra birçok kitap bölümü, makale ve ansiklopedi maddeleri yayımlandı. Evli ve üç çocuk babası olup halen aynı fakültede görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdülfettah Ebû Gudde
Çok sayıda ilim adamının kendisini “allâme” olarak nitelendirdiği Ebû Gudde, akâid ve tefsir ilimleriyle ilgilenmiş olmakla birlikte özellikle hadis, Arap dili ve fıkıhta temayüz etmiştir.