Metin Yıldız

Hakkında

Metin Yıldız, Lisans eğitimini 2002 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Bilim Dalı’nda Aquinoslu Thomas’ın Bilgi Teorisi başlıklı tezi ile 2007 yılında yüksek lisansını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden 2007 yılında mezun oldu. Muş Alparslan Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi iken 2015 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalı’nda İbn Metteveyh’in Kozmoloji Anlayışı adlı tezi ile doktor oldu. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yıldız, ilk dönem Mu’tezilî kelamcılarından Ebu’l-Hüseyin el-Hayyât’ın (300/913) Kitâbü’l-İntisâr/Mu’tezile Savunusu (2018) adlı eserini tercüme etti. Kelâm Kozmolojisi/Dakîku’l-Kelâm üzerinde çalışmaları vardır. Hâlihazırda kelâm kozmolojisi, İbazilik ve İbazî kelâm atomculuğu gibi konular üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Metteveyh
İbn Metteveyh hem sistematik bir şekilde yazan hem de kendisine özgü bir metodolojisi olan bir kelamcıdır. Temel eseri olan et-Tezkire’nin girişinde cevher ve arazların kısaca bir özetini verip ayrıntılara girmemiştir. Arazlar konusunu işlemeden önce cevherlerin bilinmesi gerektiğini ve arazları da niçin araştırdığını ifade etmiştir.
Ebu'l-Hüseyin el-Hayyât
Bağdat Mu‘tezile ekolüne mensup kelâm âlimi.