Metin Yiğit

Hakkında

Bingöllü bir ailenin çocuğu olarak 1971 'de Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gördü. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Kısa bir süre öğretmenlikten sonra 1998'de Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında Lafzi ve Gâî Yorum adlı çalışmayla Tefsir Anabilim dalında yüksek lisans tezini bitirdi. 2007 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dalında İlk Dönem Hanefi Kaynaklarına Göre Ebu Hanife'nin Usul Anlayışında Sünnet isimli çalışmayla doktorasını tamamladı. 2012'de Doçent, 2019'da profesör unvanı aldı. Halen Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Hasan Attâr
Şafiî ve Eşarî bir alim olan Attâr, Ehl-i Sünnet anlayışı çizgisinde çok sayıda ilmî ve kültürel faaliyette bulunmuştur. Ancak bazı yönlerden geleneksel ulemadan farklı bir tutum içerisinde olmuştur.
Bedreddin ez-Zerkeşî
Çok velûd bir âlim olan Zerkeşî sahip olduğu ilmî birikimini hemen hemen her alanda yazdığı kitaplarında sergilemiştir.
Celâleddin el-Mahallî
Celâleddin Mahallî her ne kadar fakîh ve müfessir kimliğiyle bilinse de ilgi ve ihtisas alanları fıkıh ve tefsire münhasır değildir. Mahallî tefsirden edebiyata kadar birçok alanda faaliyette bulunmuş ve birçok eser telif etmiştir.