Meryem Babacan Bursalı

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Fuzûlî
Osmanlı edebiyatının en velud ve meşhur şairlerinden olan Fuzûlî’nin şiirlerine coşkulu bir dil, lirik ve rindane bir söyleyiş hakimdir. Ancak onun şiirlerinin ana karakterini aşk, ızdırap ve bu iki duyguya karşılık gösterdiği tahammül oluşturur...
Nedim
XVIII. yüzyılın Şeyh Galip’le birlikte adı en çok anılan şairi Nedim, dönemin ilk yarısında yaşamış ve Lale Devri ile adeta özdeşleşmiş bir divan şairidir...