Merve Betül Üçer

Hakkında

Lisans eğitimini 2009 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Merve Betül Üçer, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, Belçika’daki Katholieke Universiteit Leuven’da öğrenim gördü. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda “Muhafazakâr Gençliğin Bir İfade Biçimi Olarak Türkçe Rap ve Türkiye’de Hip-Hop Kültürü” isimli teziyle tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şubat 2020’de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı süreçte 2013 yılında kabul edildiği TDV İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesinden mezun oldu. 2014 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Din sosyolojisi, duygu sosyolojisi, müzik sosyolojisi ve toplumsal tabakalaşma temel çalışma alanlarıdır.

 

 

 

 

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Musa Carullah
Musa Carullah Bigiyef, Rusya Müslümanları arasında ıslah/reform fikrinin öncülüğünü yapan Kursavî, (1812) Şihabeddin Mercânî (1889) gibi düşünürlerden etkilenerek kendi döneminde Rusya’da reform fikrini temsil eden düşünürler arasındadır...
Abdullah Cevdet
Abdullah Cevdet Osmanlı’nın son döneminde Batıcılığın ve pozitivizmin en önemli savunucuları arasında yer aldı. Yaptığı çeviriler ve yayınladığı telif eserlerle biyolojik materyalizmi Osmanlı’ya tanıtan isim oldu.
Ahmed Rıza
Ahmed Rıza’ın düşüncesine şekil veren en önemli unsur pozitivizme olan bağlılığıdır. Eğitimden siyasete, dine yaklaşımından reforma kadar pek çok düşüncesi pozitivist düşünce doğrultusunda şekillenmiştir.