Didar Ayşe Akbulut

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Müneccimbaşı Ahmed Dede
Başta tarih olmak üzere tefsir, mantık, tıp ve musiki gibi sahalarda eserler vermiş Osmanlı alimi.