Mehmet Nuri Uygun

Hakkında

Mehmet Nuri Uygun, Lisans Eğitimini 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Türk Din Musikîsi Ana bilim Dalı’nda hazırladığı "Kadızâde Tirevî ve Mûsikî Risâlesi" başlıklı yüksek lisans tezini 1990 yılında savundu.  1996 yılında "Safiyyuddin Urmevî ve Kitâbu'l Edvârı" başlıklı tezini savunarak doktorasını tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlâhiyat Meslek Yüksek Okuluna Dinî Musikî Öğretim Görevlisi olarak atandı. Aynı Fakültede 1997 yılında Yardımcı Doçent oldu. Doktora ve Yüksek Lisans tezleri kitap olarak yayınlandı. Ayrıca Türk Mûsikîsi dalında yaptığı araştırmaları kitap ve makale olarak yayınlandı. Diyanet İşleri İslâm Ansiklopedisinde müzik bilimine ait çeşitli maddeleri yayınlandı. Ney ve Girift sazı ile ilgili çalışmalar yapıp açılması konusunda makaleler yazıp öğretimi ile uğraştı. Mevlevî mûsikisi ile ilgili çok sayıda uluslararası konserler vermek üzere yurt dışına çıktı. 2018 yılında emekli oldu halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, FSM İslâmî Bilimler Fakültesi ve 29 Mayıs İlâhiyat Fakültesinde yarı devreli olarak alanında derslere girmektedir.  

Katkıda bulunduğu maddeler

Kadızâde Tirevî
Kadızâde Tirevî'nin Mûsikî Risâlesi, Türk Mûsikîsi konusunda yazılan eserlerin önemlilerinden ve Türkçe yazılmış ilk örneklerindendir. Kendinden önce yazılan müzik teorisi kitaplarının metodunu takip eden Tirevî, eserinin girişindeki şükür, salavat ve yakarış bölümünden sonra, makamları sınıflandırmıştır...