Mehmet Bedri Mermutlu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Şinasi
Şinasi’yi “her yeniliğin başlangıç noktası” olarak görenlerle onu “ifratkâr bir müceddid” olarak görenler aynı görüşü farklı tonlarda onaylarken yeniliği onun sanatından ziyade davranış ve düşüncelerinde aramak gerektiğini ifade edenler de vardır.