Muhammet Maşuk Aktaş

Hakkında

İlköğrenimini tamamladıktan sonra 2014 yılında Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan M. Maşuk Aktaş, aynı yıl kazandığı İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni 2019 yılında bitirdi. Mezuniyet tezini Kelamcıların Bilgi Tanımı Hakkındaki Görüşleri ve Delillerin Karşılaştırması konusunda yaptı. Lisans eğitimi süresince farklı zamanlarda Mısır, Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyarette bulunarak çeşitli eğitim programlarına katıldı. Yurtdışı ziyaretleri esnasında “Yabancı Dil Öğrenimi”, “Yazma Eserler” ve “Amerika’da İslam” gibi alanlarda sertifika almaya hak kazanacak şekilde programları bitirdi. Lisans öğreniminin sonrasından ara vermeden İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam ve Türk Felsefesi Programı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2021 yılında Nasîrüddîn et-Tûsî’de Nefsü’l-emr Problemi: Mutâbakat Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme başlıklı tezini savunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İslam ve Türk Felsefesi Doktora Programı’na kayıtlı olup eğitimine devam eder. 2020 yılından itibaren TÜBİTAK bünyesinde yürütülen “On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fiziksel Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama” projesine katılan Aktaş 2021 yılından itibaren de İSAM tarafından yürütülen “Şerhu’l-Mevâkıf ve Hâşiyelerini Yayına Hazırlama” projesi kapsamında çalışır. Ulusal ve uluslararası birçok sempozyumda sunum yapan araştırmacının Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın aşamasında olan çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. İleri düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. İlgi alanları Mantık, Nefsü’l-emr anlayışları, Doğruluk Kuramları, Mantık-Metafizik İlişkisi ve Mantık-İslâmî İlimler ilişkisi olup halen İstanbul’da çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Hasan Attâr
Şafiî ve Eşarî bir alim olan Attâr, Ehl-i Sünnet anlayışı çizgisinde çok sayıda ilmî ve kültürel faaliyette bulunmuştur. Ancak bazı yönlerden geleneksel ulemadan farklı bir tutum içerisinde olmuştur.