Mehmet Ali Yargı

Hakkında

1972 yılında Konya’da doğdu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İslam Hukuku bilim dalında Uludağ Üniversitesinde yüksek lisansını (1996), Marmara Üniversitesinde doktorasını (2003) tamamladı. 1994-2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda öğretmenlik yaptı. 2007-2012 yılları arasında Riyad Büyükelçiliğine bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulunda öğretmen olarak görev yaptı. Bu esnada Riyad’daki değişik mahkemelerde İslam hukukunun nasıl uygulandığına ilişkin araştırmalarda bulundu. 2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014’de doçent, 2020’de profesör oldu. Halen aynı üniversitede profesör olarak öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Yayımlanmış birçok bilimsel kitabı, makalesi, bildirisi ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli araştırma projelerinin yürütücülüğünü yapmıştır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Ahmed er-Raysûnî
İslamî düşüncenin sâbit kalması gereken yönleri olduğu gibi yenileşmesi, tekâmül etmesi gereken yönlerinin de olduğunu; katı muhâfazakârlığı ve aşırı yenilikçiliği bırakıp yapıcı bir tekâmül çizgisi takip edilmesi gerektiğini savunmuştur.