Kemal Sözen

Hakkında

1961 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve Ortaokul öğrenimini Şenpazar ilçesinde tamamladı. 1979’da Ankara İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1984-1985 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptı. 1987-1996 yıllarını kapsayan dönemde İstanbul’daki çeşitli okullarda öğretmen ve bir süre yönetici olarak görev üstlendi. Yüksek lisansını 1989’da doktorasını ise 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Felsefesi Bilim Dalı’nda tamamladı.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1997-1999 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı; 1997-2002 yıllarını kapsayan dönemde de Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 2002 yılında Doçent; 2007 yılında da Profesör unvanını aldı. 2008-2011 yılları arasında ise bir dönem Dekan olarak görev yaptı. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Ürdün Üniversitesi Diller Merkezi'nde Arapça eğitimi aldı ve uzmanlık alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak naklen geçiş yaptı. 2014-2019 yıllarını kapsayan dönemde ise Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev üstlendi. Halen ismi zikredilen Fakültede Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Ahmed Cevdet Paşa
Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı kurumlarındaki yenileştirme çabalarının hız kazandığı bir dönemde geleneksel Türk-İslam kültürü ile yenilikçi batı kültürü arasında senteze ulaşmaya çalışan son dönem isimlerindendir...
Levkerî
Levkerî on ikinci yüzyıl İbn Sînâcılığının kurucu isimlerinden biridir. Asıl adı Ebû’l-Abbas el-Fadl b. Muhammed el-Levkerî’dir. Kaleme aldığı eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri vasıtasıyla İbn Sînâ Okulu’nun oluşumuna zemin hazırlamıştır.