Kadir Turgut

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Nizâmî-i Gencevî
Nizâmî, İslâm inancını engin bir kültür, dingin bir maneviyat ve derin bir düşünce ufkuyla birlikte sunmaktadır. Nizâmî'nin anlattığı hikâyelerdeki kahramanlar İslâm dininin dışındaki ve öncesindeki toplumlardan olsa bile, bu kişileri müslüman kültürle çatıştırılmayıp uzlaştırılan bir yaklaşımla anlatılmaktadır.