İsrafil Şen

Hakkında

1994 yılında Artvin’in Borçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise (İHL) eğitimini burada tamamladı. 2012 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu ve aynı üniversitede Kelam bilim dalında yüksek lisansa kaydoldu. 2020 yılının temmuz ayında Şerhu’l-Mevâkıf ve Hâşiyeleri Bağlamında Naklî Delilin Kesinliği Problemi başlıklı tezini sunarak yüksek lisanstan mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi’nde Temel İslam Bilimleri ana bilim dalında doktora programına başladı. Halen bu eğitimine devam etmektedir. Ayrıca 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalında araştırma görevliliği görevini sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) başta olmak üzere çeşitli kurumlarda klasik ve modern Arapça, geleneksel medrese ilimleri, sosyal bilimler ve akademik İngilizce seminerleri aldı. Arapça dil eğitimi için Kuveyt (2013) ve Ürdün’de (2014) bulundu. Resmî eğitimi haricinde -özellikle Şerh’ul-Mevâkıf ve etrafında oluşan literatür merkezinde- İslâm düşüncesi ve Osmanlı ilim ve fikir hayatı üzerine telif ve tahkik türü çalışmalarda bulunmakta, bazı projelere destek olmakta ve çeşitli özel dersler vermektedir. Arapça ve İngilizce bilen İsrafil Şen evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Muslihuddin Kestelî
Kestelî’nin gerek yazdığı eserlerden gerekse de biyografi kaynaklarında kendisine nispet edilen söz ve görüşlerinden hareketle onun kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh ve felsefe alanlarında temayüz ettiği söylenebilir.