İslam Demirci

Hakkında

1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İslam Hukuku Bilim Dalında “Osmanlı Meşihat Makamına Bağlı Te’lîf-i Mesâil Şubesinin Kuruluşu ve İslam Hukuku Alanında Yaptığı Çalışmalar” isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalında “İslâm Borçlar Hukukunda Hata” isimli tezi ile İslam Hukuku Doktoru unvanını kazandı. 1997-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 2013 yılından itibaren Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Katkıda bulunduğu maddeler

İbnü’l-Kassâr
IV./X. yüzyılda Irak’ta ciddi bir varlık gösteren Irak Mâlikî ekolü mensupları, bir taraftan İmam Mâlik’in görüşlerini desteklemeye yönelik hilâf eserleri kaleme alırken diğer taraftan Mâlikî mezhebinin usûlünü tespite yönelik tahrîc metodunu da kullanarak çalışmalar yapmışlar, Mâlikî fıkıh usûlünün gelişiminde belirleyici rol oynamışlardır. Hem Mâlikî mezhebinin Irak’taki gelişiminde hem de genel olarak Mâlikî mezhebinin teşekkülünde önemli katkıları olan İbnü’l-Kassâr’ın eserleri de bu çerçevede yapılmış çalışmalar olarak değerlendirilmelidir.