Hüsniye Gülsev Koç

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Ziyâ Paşa
Ziyâ Paşa çağdaşı olduğu Şinasi ve Namık Kemal gibi Tanzimat edebiyatının önde gelen yazar ve şairlerindendir. Ancak modern Türk edebiyatına şiirlerinden çok düşünceleriyle katkı sağlar.
Akif Paşa
Tanzimat’tan sonraki yıllarda da yaşamış olmakla beraber zihniyet bakımından eskiyi devam ettiren Âkif Paşa’nın eserinde, içinde yaşanılan dünya ve varlığa karşı nefret duygusu kuvvetli bir şekilde işlenmiştir...
Keçecizâde İzzet Molla
Divan şiirinin son temsilcilerinden olan İzzet Molla, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mehmet İzzet’tir. Konyalı bir aileye mensup olup, I. Abdülhamid devri kazaskerlerinden Keçecizâde lakabıyla tanınan Salih Efendi’nin oğludur...
Nâmık Kemal
Namık Kemal’in fikir ve siyasi hayatı incelendiğinde, 19. Yüzyılda modernleşme yanlısı Osmanlı yönetici elitinin, Batı’yı algılama ve değerlendirme perspektifleri ve pratikleri hakkında fikir sahibi olunabilir...