Hüseyin Akpınar

Hakkında

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Şenköy mahallesinde 1964’te doğdu. İlk ve Orta Okulu Şenköy’de, liseyi Antakya İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1990 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1993’te tamamladı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1994 yılında Türk Din Mûsikîsi Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Gülşenilik’te Mûsikî ve Mûsikîşinaslar” adlı tez çalışması ile 2004’te doktorasını tamamladı. 2008 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör oldu. “Şanlıurfa’da Dinî Mûsikî” (2011), “Urfa Mevlid ve İlâhileri” (2014) ve “Urfalı Mûsikîşinâslar” (2018) adlı kitapları ve çok sayıda makalesi; “Dârü’l-Elhân Külliyatında Urfa Türküleri”, (ed. 2017) ve “Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik”, (ed. 2019) çalışmaları vardır. “Muhammed İzzeddin Doğanhisarî Mevlid ve İlâhîleri” adlı bir albümü mevcuttur. Hâlen Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Devlet Konservatuvarı Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Seydî
Seydî mahlaslı Şeyh Mahbub tarafından 1504 yılında Türkçe olarak te’lif edilen el-Matla’ isimli Türk mûsikîsi nazariyat kitabı, XV. asrın bu alandaki önemli eserlerinden biridir...
Ahmed Oğlu Şükrullah
Şükrullah’ın Mûsikî Risâlesi, II. Murad’ın emriyle Türk mûsikîsinin temel nazariyat kaynaklarından kabul edilen Safiyüddin Abdülmü’min Urmevî’nin Kitabül-Edvâr isimli Arapça eserinin Anadolu halkının anlayabilmesi için Türkçe’ye tercüme ettiği ve ilavelerde bulunduğu eserdir...