Hatice Toksöz

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Kutbüddîn Şîrâzî
İslam düşüncesinin en hareketli dönemlerinden olan 13. Yüzyılın önde gelen düşünürleri arasında yer alan Kutbüddîn Şîrâzî, tıp, astronomi, matematik, felsefe ve tefsir gibi alanlarda telif ettiği eserler ve yaptığı şerhlerle İslam bilim ve düşüncesine önemli katkılar sağlamıştır.