Gülhan Duygun

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Ali Şîr Nevâî
Ali Şîr Nevâî, Türk dili ve edebiyatının yanında, Arap ve Fars dillerine ve bu dillerin edebiyatlarına da tüm detaylarıyla hâkimdir.