Gazi Osman Özgüdenli

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Düşüncenin Havzaları: İslam Düşünce Tarihinde Başlıca İlim ve Kültür Havzaları
İslam dini daha Hz. Peygamber’in hayatta bulunduğu dönemde Hicâz yarımadasının büyük bir kısmına yayılmıştı. İslam’ın yayılışı Hz. Ebû Bekir (632-634) devrinde Filistin ve Suriye, Hz. Ömer (634-644) ...