Fazlı Arslan

Hakkında


Katkıda bulunduğu maddeler

Safiyyüddîn Urmevî
Urmevî’nin yaptığı besteler günümüze ulaşan en eski örneklerdir. Edvâr’da geveşt ve nevruz makamlarında iki sözlü bestesi ve farklı makamlarda dokuz ezgi örneği ve Şerefiyye’deki iki sözsüz beste, mûsikî tarihimizin en eski eserleridir...
Ziryâb
IX. yüzyılda Kurtuba'da yaşayan Ziryâb, müzik birikiminin yanı sıra, milâdî IX. yüzyıl Kurtuba’sında zamanın modasına yön veren bir modacı ve stil simgesi olmuştur...