Fatih Koca

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Kutbünnâyî Osman Dede
Kutb-ı nâyi, şeyh, bestekâr, şair, hattat ve mesnevîhân olan Osman Dede, XVIII. asrın en önemli mûsikîşinaslarından ve neyzenlerindendir. Kutb-ı Nayi ünvanı Mevlana’nın Hamza adındaki neyzenine verilen ünvanın tekrarı olduğu ifade edilmektedir...