Fadıl Ayğan

Hakkında

1977 yılında Siirt'te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 senesinde mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında vaiz olarak göreve başladı. Başkanlık bünyesinde dini yüksek ihtisas eğitimini İstanbul-Haseki Eğitim Merkezinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Bu çerçevede Eşʻarîliğin kurucu âlimlerinden Ebû İshâk el-İsferâyînî’nin kelâmî görüşlerini çalıştı. 2011 yılında aynı bölümde doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi “Son Peygamberi Müjdelemek: Beşâirü’n-Nübüvve” adıyla İsam Yayınları arasında yayımlandı. 2017 yılında doçent oldu. Bu süreçte “İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi” eseri yayımlandı. Klasik eserlerin tercüme faaliyetlerine katkıda bulundu. Bu çerçevede Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Tebsıratü’l-Edille ve İmam Mâtürîdî’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân eserlerinin tercüme heyetlerinde yer aldı. Halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları İslam kelâmı-diğer dinler ilişkisi, mukayeseli teoloji ve kelâm-felsefe ilişkisidir. Arapça, İngilizce ve orta düzeyde İbranice bilen Ayğan, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Mehmed Şemseddin Günaltay
Günaltay, gerek siyasî gerekse fikrî hayatında farklı dönemlerde farklı düşünceleri savunmuş ve farklı tutumlar takınmıştır. Özellikle dinî düşüncesi ve dinî değerlere yaklaşımı açısından farklı tutumlar sergilemiş olması her kesimden eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştur