Esma Şahin Öztaş

Hakkında

İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı Eski Türk Edebiyatı bilim dalında “Sinan Paşa’nın Tazarru’-nâme’sindeki Benzetme Unsurları ve Edebî Tasvirler” başlıklı teziyle tamamladı (2005). Doktora derecesini yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı Eski Türk Edebiyatı bilim dalında “Bâkî Dîvânı’na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Hayatı” konulu teziyle aldı (2011). 2012-2018 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Sinan Paşa
Matematik, astronomi, fıkıh ve kelam ilimlerinde eserler yazan Sinan Paşa, ilk Osmanlı kadısı Hızır Bey’in oğlu ve Molla Yegan’ın torunudur. Fatih zamanında Edirne’de ve Sahn-ı Saman’da müderrislik ve padişah hocalığı yapan Sinan Paşa, edebiyat geleneğimizdeki süslü nesrin en önemli temsilcisidir...