Enver Şahin

Hakkında

1985 yılında Trabzon/Maçka’da doğdu. 2002 yılında Maçka İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2008 yılında mezun oldu. Mantık Alanında Araştırma Görevlisi olarak 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 2019 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde hazırladığı “Kâtibî’nin Şerhu keşfi’l-esrâr Adlı Eserinin Tahkiki ve Değerlendirmesi” adlı teziyle “Doktor” unvanını aldı. İyi derecede Arapça bilmektedir. Burcu Şahin ile evlidir ve Zeynep Sare, Ahmed Kerem ve Yavuz Selim’in babasıdır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak halen çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi sahaları, Kâtibî Mantığı, Hûnecî’nin İslam Mantığına Katkıları, Modal Önermelerin Düz ve Ters Döndürmesi, 13. yy İslam Mantığı, Mütekaddim ile Müteahhir Mantıkçılar Arasındaki Farklar ve Âdâbu’l-bahs ve’l-Münâzara Sanatı’dır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Efdalüddin el-Hûnecî
Fahreddîn Râzî sonrası mantık ve felsefe geleneğinin en etkili isimlerinden olan Hunecî, 1194’te bugün Azerbaycan sınırları içerisinde bulunan Hûnec’de doğdu. Daha sonra Kahire’ye giden Hunecî, burada hem dersler verdi hem de kadılık görevinde bulundu...