Enes Taş

Hakkında

Lisans eğitimini 2007 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde yüksek lisansını, 2017 yılında doktorasını tamamladı. 2013-2020 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü İslam Düşüncesi Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Fârâbî ve İbn Sînâ felsefesi, Klasik dönem İslam felsefesinde nefis teorileri, İslâm siyaset düşüncesi ilgilendiği konular arasındadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdüllatîf el-Bağdâdî
Saf Aristoculuğu savunan filozof, tabip ve muhaddis Abdullatif el-Bağdâdî, çok küçük yaştan itibaren hocası Ebu’n-Necîb’den hadis ve İslâmî ilimler okumaya başlamıştır.