Deniz Özlem Çevik

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Pîrî Reis
Muhyiddin Pîrî Reis tahminen 875/1470 civarında, dönemin en önemli Osmanlı deniz üslerinden biri olan Gelibolu’da doğmuştur. Hayatına dair en önemli bilgileri ihtiva eden kaynaklar kendisinin müellifi olduğu Kitâb-ı Bahriyye ve dönemin Osmanlı kronikleridir...