Davut İltaş

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Alâeddin es-Semerkandî
Semerkandî, yazdığı eserlere göz atıldığında özellikle fıkıh ve fıkıh usûlü alanında temayüz etmiş bir isimdir.
Üsmendî
Üsmendî fıkıh, fıkıh usûlü, hilaf ve kelam alanında eserler kaleme almış cedel tekniğini iyi kullanabilen çok yönlü bir âlimdir. Daha çok fıkhî yönüyle meşhur olmakla birlikte kelama dair yazdığı Lübâbü’l-kelâm adlı eseri onun bu alandaki yetkinliğini göstermesi açısından önemlidir.
Lâmişî
Semerkant yakınlarındaki Fergana’nın Lâmiş köyünde doğduğu ve Semerkant’ta yetiştiği düşünülmektedir. Abdülmecîd Türkî, yazmalardan birinin sonundaki bilgiden hareketle 539 yılında hayatta olduğunu ifade etmişse de Lâmişî’nin kelam yönünü çalışan İsmail Şık, bu tarihin Türkî tarafından hatalı okunduğunu, doğrusunun 534 olduğunu belirtir.