Binazir Gashim-zade

Hakkında

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından İbn Haldun Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Bilim Dalı'nda "Necmeddîn-i Dâye'nin Siyasete Dair Görüşleri" adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı (2021). Halihazırda tasavvuf alanında doktora çalışmalarına İbn Haldun Üniversitesi'de devam etmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Necmeddîn-i Dâye
Necmeddîn-i Dâye eserlerinde kendisinden önceki birikimi kullanarak varlık, bilgi, ahlâk ve siyasete yönelik bütüncül düşüncesini sûfî bir bakış açısıyla sunmuştur. Düşüncesinde başta hocası Necmeddîn Kübrâ ve Şihabüddîn Sühreverdî ve onlar üzerinden gelen Cüneyd-i Bağdadî etkisi görülmektedir.