Ümmügül Betül Kanburoğlu Ergün

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdulkerîm el-Cîlî
Eserlerinin çoğunda İbn Arabî’nin fikirlerini işleyen Abdulkerîm el-Cîlî, bazı meselelerde ona muhâlif olmakla birlikte, onun "insân-ı kâmil, vahdetu’l-vucût, el-hadarâtu’l-hams" gibi temel öğretilerini geliştirmiş, özellikle tecellî meselesine açılım getirmiştir...