Ayşe Sıdıka Oktay

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Kınalızâde Ali Efendi
XVI. yüzyılda yaşamış en önemli Osmanlı âlimlerinden olan Kınalızâde Ali Efendi'nin ahlâkî, felsefî ve kelamî düşüncelerini sistemli bir şekilde işlediği eseri, meşhur Ahlâk-ı Alâî isimli eseridir...