Ayşe Başaran

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İbrâhim Hakkı Erzurûmî
İbrahim Hakkı’nın meşhur eseri “Ma’rifetname” kendisinin düşünce sistemini anlamada ve ele aldığı konular hakkında daha önce belirtilen düşüncelerden hangi yönlerden ayrıldığını belirlemede oldukça büyük bir önemi haizdir...