Ayhan Hıra

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Şeyh Bedreddin
Fetret devrinde Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in başlattığı isyanın müsebbibi görülerek siyaseten idam edilen çok yönlü (fakih, mutasavvıf, müfessir, muallim, kazasker) âlim.