Ali İhsan Kılıç

Hakkında

1989 yılında Bayat’ta (Çorum) doğdu. 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini “Dâvûd-ı Kayserî’nin A’yân-ı Sâbite Yorumu” başlıklı teziyle 2014 yılında tamamladı. Aynı enstitüye bağlı olarak sürdürdüğü doktora eğitimini 2021 yılında “İbnü’l-Arabî’nin Velâyet Öğretisi” isimli çalışmasıyla bitirdi. 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevine 2016 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etmektedir. Yazarın 12-13. yüzyıl tasavvuf düşüncesi ve Osmanlı tasavvuf hayatının farklı dönemlerini konu edinen yayınlanmış kitap bölümleri ve neşirleri bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Dâvûd-ı Kayserî
Aslen Sâve’li bir aileye mensup olan Dâvûd-ı Kayserî, Moğol istilasından kaçan ailesinin Kayseri’ye gelmesi sonucu burada doğmuştur. Her ne kadar bazı kaynaklarda Karamânî nisbesiyle anılsa da bu nitelemenin, o yıllarda Kayserî’nin Karamanoğulları’na bağlı bir şehir olmasından ileri geldiği belirtilir...