Ahmet Selman Baktı

Hakkında

İstanbul Fatih’te doğdu (1985). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (2008). Aynı üniversitede İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisans (2011), Sakarya Üniversitesi’nde İslam Hukuku bilim dalında Hanbelilik üzerine doktora (2018) yaptı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap dili belagatı anabilim dalında okutmanlık (2010-2014), Ordu Ü. İlahiyat fakültesinde Arap dili belagatı anabilim dalında okutman, öğretim görevlisi ve aynı Fakültenin İslam Hukuku ABD’da öğretim üyesi olarak çalıştı (2014-2020). Halihazırda Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD’de öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İslam Hukuku sahasında tercüme ve telif kitap ve kitap bölümlerinin yanı sıra çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ
Hanbelî hukukçusu olarak tanınan kelam âlimi, muhaddis ve müfessirdir.
İbn Akîl
İbn Akîl ile ders arkadaşı ve akranı olan diğer kurucu usûlcü Kelvezânî’nin usûl konusundaki yaklaşımlarını dikkate aldığımızda ilkinin hocası Ebû Ya'lâ ile daha fazla meselede ittifak ettiğini söyleyebiliriz.
Kelvezânî
Kelvezânî hocası Ebû Ya'lâ ve ders arkadaşı İbn Akîl ile birlikte Hanbelî usûlünün kurucu imamları arasındadır. Usûl eseri incelendiğinde Kelvezânî’nin hocası gibi usûl-i fıkhı üç ana başlıkta incelediği görülür.