Ahmet Faruk Yolcu

Hakkında

Mersin’de doğdu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında klasik usul medrese eğitimini tamamlayarak icazet belgesi aldı. 2019 yılında İmkân risaleleri bağlamında Kemalpaşazâde'nin imkân anlayışı başlıklı tezini savunarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıldan beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslam ve Türk Felsefesi programında doktorasına devam eden Yolcu, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve TÜBİTAK desteği ile yürütülen “On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fiziksel Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama” projesinde araştırmacı olarak yer almaktadır. İleri seviyede İngilizce ve Arapça, başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir. İslam düşüncesinin klasik ve yenilenme dönemlerinde varlık ve bilgi felsefeleri ile ilgilenmekte olan Yolcu, hususi olarak İbn Sînâ’da bilimsel açıklama yöntemi ve doğa felsefesi ile ilişkisi üzerine çalışmaktadır. Yazarın söz konusu alanlarda ulusal ve uluslarası düzeyde çeşitli makale, tebliğ ve tercümeleri bulunmaktadır.


Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Teymiyye
İbn Teymiyye hadisten tefsire, usûl-i fıkıhtan furû‘a, akâidden mezhepler tarihine, tasavvuftan mantığa kadar pek çok sahada eserler kaleme almış ve tezleri çoğu kez tartışmaların odağında olmuş bir İslam âlimidir...