Abuzer Dişkaya

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdulkerim Suruş
Abdülkerim Suruş her zaman için İslam’a yeni bir yorum getirmeye çalışmıştır. Teorilerini Kelam-ı Cedit olarak adlandırmakta ve kelami yaklaşımını Neo Mutezili olarak adlandırmaktadır...
Murtaza Mutahhari
Murtaza Mutahhari’nin düşünce tarihi açısından en önemli özelliği Klasik İslam düşüncesinin usuli imkanlarını kullanarak Müslümanların modern sorunlarına çözümler araması olmuştur...
Muhammed Hüseynî Beheştî
İran İslâm Devrimi’nin önemli öncüleri arasında yer almaktadır. Cumhûr-i İslâmî Partisi’nin ilk başkanı, İslâm Cumhuriyeti Anayasası’nı hazırlayan konseyde başkan vekilidir.
Molla Sadra
Molla Sadra, İbn Arabi, Sühreverdi ve İbn Sina'nin görüşlerini temel İslamî ilimlerin de süzgecinden geçirerek, İbn Sina ve Gazali sonrasında İslam felsefesinde öne çıkmış konu ve sorunları revize etmis ve son dönem felsefesinin en önemli sentezlerinden birini ortaya çıkarmıştır...
Allame Tabatabai
Şia dini ilimler havzasında hikmet, felsefe ve tefsir çalışmalarını yeniden canlandırdı. Yazdığı pekçok kitap ve yetiştirdiği öğrencilerle Batılı düşünceler özellikle de Marksizme karşı mücadele etmiştir.