Abdurrahim Kozalı

Hakkında

Abdurrahim Kozalı, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı'nda hazırladığı İslâm Hukuk Usûlünde Yükümlülük (Teklîf) başlıklı teziyle 1998 senesinde yüksek lisansını savundu. 1996’da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004 senesinde İstihsan ve Doğal   Hukuk İlişkisi başlıklı teziyle İslam hukuku doktoru oldu. 2012-2017 yılları arasında Almanya Osnabrück İslam İlahiyatı Enstitüsü İslam Hukuku Kürsüsü’nde kurucu ve hoca olarak görev yapmış olup, halen Bursa Uludağ Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları fıkıh usûlü, Osmanlı hukuk düşüncesi ve hukuk felsefesi olup, bu alanlarda yayımlanmış muhtelif çalışmaları bulunmaktadır.

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Devâlibî
29 Mart 1909 tarihinde Halep’te doğdu. İlk ve orta tahsilinden sonra, Hüsreviyye Medresesi’nde İslâmî ilimler eğitimi aldı.