Abdullah Taha Orhan

Hakkında

Manisa’da dünyaya geldi (1987). Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (2009). Yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2019) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yeryüzü Doktorları Derneği’nde idari personel (2009-2012), TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak (2012-2018) çalıştı.

Akademik çalışmaları tasavvufun teşekkül dönemi (7-10. asırlar) ile Osmanlı erken dönem tasavvufu (1300-1450) üzerine yoğunlaşmaktadır.

Halen, araştırma görevlisi olarak intisap ettiği (2018-2020) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Said Nursî
Osmanlı’nın son döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet Türkiye’sine dinî ve fikrî tesirleri büyük olan Said Nursî, hayatının ilk dönemlerinde zihnindeki en büyük problem Müslümanların geri kalmışlığıdır; bunun nedenini üç ana başlıkta toplar: cehalet, zaruret ve ihtilaf...