İbn Tibbon Ailesi

(ö. 424/1033)
12. ve 13. Yüzyıllarda Fransa’da yaşamış, Arapça’dan İbranice’ye felsefi eserleri tercümeleri ile meşhur olmuş Yahudi aile
- A +

Hayatı

12. ve 13. Yüzyıllarda Arapça felsefî külliyatın İbranice’ye aktarılmasını sağlayan İbn Tibbon ailesi, Fransa’nın güneyinde yaşamakta olan bir Yahudi cemaatine mensuptur. Tercümeleri kadar İbranice felsefi terminoloji geliştirmeleri de felsefenin Yahudi dünyasında gelişmesinin temelini oluşturmuştur. Bunun dışında kendi eserleri ve şerhleri vasıtasıyla İbn Meymûnculuk ekolünü oluşturmuşlardır.

 

Öğretisi

Tercümeler:

Judah ibn Tibbon (1120-1190):

 1. Bahyâ ibn Bâkûda, el-Hidâye
 2. İbn Cebirol, Islahu’l-Ahlâk
 3. El-Levî, Kitabu’l-Hazarî
 4. İbn Janah, Kitâbu’l-Luma ve Kitâbu’l-Usûl
 5. Feyyûmî, Kitâbu’l-Emânât ve’l-İtikâdât

Samuel İbn Tibbon (1165-1232):

 1. İbn Meymûn, Delâletü’l-Hâirîn, Mişna Şerhi ve diğerleri
 2. Aristo, Meteoloji (İlk İbranice Aristo eseri)
 3. İbn Rüşd.
 4. Fârâbî, İsagoci ve Kategoriler
 5. Bitrûjî, Astronominin İlkeleri
 6. İbn Sînâ, Meteoroloji.

Jacob Anatoli (1194-1256):

 1. Batlamyus
 2. İbn Rüşd.
 3. El-Ferginânî
 4. İbn Rüşd

Musa İbn Tibbon (1244-1283):

 1. Öklid, Elementler
 2. Geminus, ­el-Mecistî’ye Giriş
 3. Theodosius
 4. Themistius
 5. Huneyn b. İshak. Tıp ilmine giriş.
 6. Ebu Bekir Râzî
 7. İbn Heysem
 8. El-Hassâr, Kitâbu’l-Kâmil fi Sınâati’l-Aded
 9. İbnü’l-Cezzâr. Zâdu’l-Musâfir.
 10. Fârâbî. Mebâdiu’l-Mevcûdât
 11. İbn Sînâ
 12. Ibn al-Sid al-Batalyawsi
 13. İbn Rüşd
 14. al-Bitruji
 15. İbn Meymûn

Jacob b. Machir (1236-1306):

 1. Öklid, Elementler
 2. Menelaus
 3. Autolycus
 4. Theodosius
 5. Kustâ b. Lûkâ
 6. İbn Heysem
 7. İbnü’s-Saffâr
 8. Ez-Zerkâlî
 9. İbn Eflâh
 10. İbn Rüşd
 11. Gazzâlî