İbn Nüceym, Zeynüddîn b. İbrâhîm b. M. el-Mısrî (970/1563) Fethu’l-ğaffâr fî şerhi’l-Menâr

M. 1563
- A +

Eser Taʿlîku’l-envâr ʿalâ ʿusûli’l-Menâr, Mişkâtü’l-envâr fî Usûli’l-Menâr adlarıyla da anılmaktadır.