Hammamizade Ali b. İsmail, Şerhü'l-Velediyye

M. 0000
- A +

Yazma Nüshaları:

İzmir nr. 830.