Necm İbnü'l-Lebbûdî (ö. 8/15. Yy.)

M. 0000
- A +

Süleymaniye Laleli Ktp., nr. 2360, vr. Ia'daki yazmanın zahriyesindeki bir kayıtta Urmevî'nin (ö. 757/1356) Şerhü'l-Meâlim adlı eseri olduğu ve Necm b. Lebbûdî'nin eseri ihtisar ettiği belirtilmekte ve bu isimlerin(eserlerin) Veliyyüddin Carullah Efendi Kütüphanesi'nde bulunduğu ifade edilmektedir.

Süleymaniye Laleli Ktp., nr. 2360, vr. Ia.