Muhammed Tonekabûnî (ö. 1126/1714), İbtâlü Kevni'l-hareke..

M. 1714
- A +

İbn Sînâ'nın eş-Şifâ adlı eseri üzerine kaleme alınan bu haşiyenin tam adı İbtâlü Kevni'l-hareke ferden seyyâlen olup; Haşiyetü'ş-Şifâ ve el-Hareketi fi'l-Mekûle olarak da bilinir.