Hüsamzade, Muslihuddin Mustafa b. Hüsameddin Hasan (ö. 893/1488’den sonra) Haşiye ala Şerhi'l-Makâsıd

M. 1488
- A +