es-Sînâbî, İlyas b. İbrahim (ö. 891/1486), Haşiye ala Şerhi'l-Makâsıd

M. 1486
- A +