Aliyü'l-kârî, Ali b. Muhammed (ö. 1014/1605), Haşiye ala Şerhi'l-Makâsıd

M. 1605
- A +