Ahmed Şucâî

M. 0000
- A +

Eser Haşiye ala Mir Ebi'l-Feth mine'l-Adab; Haşiyetü'l-Fethiye ale'l-Hanefi mine'l-Adabü'l-Adudiye adlarıyla da anılır.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Laleli nr. 3047; Süleymaniye YEK., Kılıç Ali Paşa nr. 882.