Lütfi Sunar

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Dünya Tarihinin Ekseni ve Zemini Olarak İslam Medeniyeti
Medeniyetlerin Eksenleri ve Ayrımı Bir medeniyetin doğuşu ve kendisinden öncekilerden ayrışması/farklılaşması medeniyetin kimliğini belirleyen şu üç unsur çerçevesinde gerçekleşir: Tanrı tasavvuru, tabiat ...
Ali Şeriati
İranlı düşünür, sosyolog ve siyasi aktivist olan Ali Şeriati’nin ana uğraşını toplumun kuruluşu üzerine teoriler geliştirmek oluşturmaktadır. Şeriati, bunu yaparken işe modern toplum düşüncesinin tahrip ettiği ontolojik temelleri yeniden gündeme getirerek başlamaktadır...
Necmettin Erbakan
Modern bir "aydın" olarak eğitim görmekle birlikte yetiştiği aile hayatı, okuduğu İslami kaynaklar ve kurduğu tasavvufi irtibatlar sayesinde Türkiye başta olmak üzere Müslüman toplumların temel meseleleri üzerinde düşünerek içinde bulundukları sorunların çözümü hususunda alternatifler üretmeye çalışmış bir liderdir...
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp’in düşünceleri imparatorluğun dağılma sürecinde, bir devleti kurtarmaktan bir devleti kurmaya evrilerek oluşmuştur. Türkçülüğün ideoloğu olarak bilinen Gökalp aynı zamanda Türk modernleşmesinin temelini teşkil eden pek çok fikri de geliştiren kişidir...